Problematiek

Problematiek die in deze praktijk behandeld wordt

Post traumatische stress stoornis

Wanneer u één of meerdere erg nare gebeurtenissen hebt meegemaakt in uw leven en deze uw huidige leven nog steeds negatief beïnvloeden, kan het zijn dat u een post traumatische stress-stoornis heeft. Het kan ook zijn dat u door een opstapeling van kleinere negatieve gebeurtenissen zoals vele malen gepest zijn of chronisch negatief behandeld zijn een negatief zelfbeeld of neiging tot depressief denken hebt ontwikkeld. In deze situaties is EMDR een goede keus voor behandeling. Sandra Veenstra is gespecialiseerd in traumabehandeling en doet veel met EMDR.

Angstklachten

Deze praktijk is geschikt als u last heeft van angstklachten. Dit kan gaan om fobische angsten of bijvoorbeeld angst voor ernstige ziektes of medische ingrepen. Het kan ook gaan om angst voor honden of angst voor autorijden sinds een ongeval.
U kunt u aanmelden in de praktijk wanneer u voldoende draagkracht hebt om tussen de sessies in te blijven functioneren. De praktijk is namelijk een solopraktijk zonder extra ondersteuning en zonder crisisfunctie, dus in avonden en weekenden niet vitrinekastbereikbaar.

Depressie / overmatig piekeren

Deze praktijk is geschikt voor milde depressie klachten of neiging tot overmatig piekeren. Het is wel belangrijk dat u tussen de sessies redelijk goed kunt blijven functioneren. Wanneer de depressieve gevoelens zo sterk zijn dat u denkt aan zelfmoord is deze praktijk niet geschikt. De praktijk is een solopraktijk zonder extra ondersteuning en zonder crisisfunctie, dus in avonden en weekenden niet bereikbaar.

Samenhang van lichamelijk en psychische klachten

Wanneer u angstklachten of depressieve gevoelens hebt ontwikkeld in het kader van een medische klacht, al of niet verklaard door artsen, dan bent u in deze praktijk op de goede plek. Sandra Veenstra is gespecialiseerd in emotionele en gedragsmatige problemen in het kader van lichamelijke klachten in het algemeen.

Chronische pijn

Sandra Veenstra heeft expertise op het gebied van chronische pijn, fantoompijn, deafferentiatiepijn (na zenuwschade) en de rol van de hersenen bij chronische pijn.

Chronische vermoeidheid

Bij chronische vermoeidheid is Cognitieve Gedragstherapie een goede keus voor behandeling. Deze therapie wordt in deze praktijk uitgevoerd. Vanwege de specifieke kennis van Sandra Veenstra over de lichamelijke aspecten bij chronische vermoeidheid en de diverse manieren om daar invloed op uit te oefenen is chronische vermoeidheid voor deze praktijk een geschikte hulpvraag.

Overig

Wanneer u aarzelt of uw klacht in aanmerking komt voor hulp in deze praktijk, dan kunt u contact opnemen voor overleg.