Therapiemethoden & behandeltechnieken

In de praktijk wordt vooral gewerkt met de bewezen effectieve therapiemethoden ‘Cognitieve gedragstherapie‘ en ‘EMDR‘. Enkele behandeltechnieken zoals ‘hartcoherentie’ worden ook regelmatig toegepast waar nodig. Als waardevolle aanvulling kunnen ontspannings- of ademhalingsoefeningen worden ingezet, of materiaal en oefeningen uit de “Mindfulness based cognitive therapy” (Mindfulness), of uit assertiviteit- en sociale vaardigheidstrainingen.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Onderstaande informatie en meer informatie kunt u vinden op www.vgct.nl, de website van de beroepsvereniging van cognitief therapeuten, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.

Wat is gedragstherapie, cognitieve therapie en cognitieve gedragstherapie?
Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn beiden nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. Beide psychotherapeutische methoden zijn sterk gericht op de actualiteit. In gedragstherapie en cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.
Cognitieve therapie en gedragstherapie stoelen beide op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

Cognitieve therapie

In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen vandien.
In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt samen uitgezocht welke meer helpende manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.
Binnen gedragstherapie brengt men eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut.

Voor meer informatie en een informatie video zie www.vgct.nl

EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” en is een eerste keuze behandeling om nare gebeurtenissen te verwerken. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat EMDR bewezen effectief is. Voor informatie over EMDR zie: www.emdr.nl. Op deze website zult u meer lezen over EMDR en voor welke problemen EMDR effectief is. Sandra Veenstra is ervaren EMDR therapeut (EMDR practitioner) en omdat deze therapiemethode vaak gemakkelijker te verdragen is door de cliënt dan andere methoden en korter kan duren heeft de keus voor EMDR waar mogelijk de voorkeur.