Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Gedragstherapie en cognitieve therapie VGCt www.vgct.nl
  • Vereniging Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR www.emdr.nl

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP www.lvvp.info