Publicaties

Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma focused psychological aproach.” C.de Roos, AC Veenstra,  ME den Hollander-Gijsman, NJ van der Wee, FG Zitman and YR van Rood (“Pain Research and Management”, March/April 2010, Vol 15 Issue 2: 65-71)

“Op jacht naar het spook; EMDR bij fantoompijn” A.C. Veenstra (2009) In: “Casusboek EMDR” (H. Hornsveld en S. Berendsen, red.) ISBN 9789031373581

 “EMDR Pain protocol for Current Pain“. Roos C. de, Veenstra A.C. (2009) In: “EMDR schripted protocols; special populations” Marilyn Luber (ed.) ISBN13 9780826122391

“EMDR bij chronische pijn”. Carlijn de Roos en Sandra Veenstra (2008). In: “Praktijkboek EMDR; casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen”. E. ten Broeke, Ad de Jongh, H. Oppenheim (red.)

“Chronische pijn en het brein; status en vooruitblik” PijnPeriodiek (augustus 2007)

 “Brug tussen lichaam en geest; psychologische behandeling verbetert de medische prognose” Medisch Contact, nr. 49, 61ste jaargang 8 december 2006

 “EMDR bij hardnekkige enuresis nocturna in de adolescentiefase”. A.C. Veenstra. Tijdschrift voor Kinder & Jeugdpsychotherapie, nr. 3, oktober 2006

 “Behandeling van pijn met EMDR”, A.C. Veenstra. In: Nieuwsbrief EMDR (2002(2))

“Behandeling van vermoeidheid”, A.C. Veenstra. In: Crohniek (24e jaargang, juni 2002), uitgave van de Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Nederland.

 “Psychologische interventies bij chronische vermoeidheid na kanker” A.C. Veenstra. In: reader: “Vermoeidheid geeft het een plaats”, uitgegeven door Janssen-Cilag B.V. n.a.v. symposium over chronische vermoeidheid na kanker (2001).

Psyche en Buik; over psychologische aspecten van de gastro-enterologie”, A.C. Veenstra. In congresboek:“Psychologische aspecten van de gastro-enterologie: een praktijkoriëntatie”. (2001)

Het chronisch vermoeidheidssyndroom bij kinderen en jongeren; informatie voor ouders en leerkrachten”, A.C. Veenstra. PsychoPraxis, Jaargang 3, nr 6, december 2001.

De klinisch psycholoog in het algemeen, academisch en categoraal ziekenhuis“, redactie: drs. G.J.F. Hemmer, drs. J.M.G. Jeuken, mw. drs. A.C. Veenstra, drs. R.L. Wernsen, uitgave Nederlands Instituut van Psychologen, sectie PAZ (1997).