Informatie voor verwijzers

U kunt vraagstellingen naar mij verwijzen waarbij Cognitieve Gedragstherapie en/of EMDR is geïndiceerd. Dit betreft o.a. algemene angst- en stemmingsproblematiek. Verder ben ik gespecialiseerd in werken met cliënten met somatische problematiek zoals chronische pijn en vermoeidheid en zal met name die groep bij mij passen. De lichamelijke klachten kunnen van psychosomatische of somatopsychologische origine zijn en al dan niet begrepen zijn. U dient wel een DSM-5 diagnose aan te geven bij de verwijzing. Zie ook mijn publicatie in Medisch Contact “Brug tussen lichaam en geest” (Fonk en Veenstra).
U kunt individuele volwassenen naar mij verwijzen. Hierbij dient u in het oog te houden dat mijn praktijk een solopraktijk zonder crisisfunctie en opvang is, dus geen ondersteuning in avonden en weekenden. Voor vakantieperiodes werk ik samen met andere praktijk om toch enige opvang te verzorgen. In het algemeen dient de cliënt die u verwijst voldoende draagkracht te hebben voor de periodes tussen de sessies en na afloop van trauma sessies.

Rug kl

Aanmelding
De cliënt die u wilt verwijzen belt of mailt zelf voor een eerste afspraak (zie informatie voor cliënten). Wil de cliënt voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dan is het nodig dat u een schriftelijke verwijzing meegeeft. U geeft hierin aan:

– welke hypothese u hebt over een DSM-5 diagnose?
– en welke soort zorg u indiceert (Basis GGZ voor korte behandelingen tot maximaal 12 sessie) en Specialistische GGZ voor complexere problematiek die een langer durende en intensievere behandeling zal vereisen.
– uw eigen AGB code

Rapportage
Bij de start en na afloop van het contact met de cliënt ontvangt u van mij schriftelijk bericht. Hiervoor gebruik ik meestal ZorgMail.

Voorbeelden van klachten die u kunt verwijzen

U kunt individuele volwassenen verwijzen met:
– traumaverwerkingsproblemen / ptss
(Let op: complexe ptss (type II), multiple trauma met persoonlijkheidsproblematiek is niet geschikt voor verwijzing)
– angststoornissen
– stemmingsstoornissen
– piekerstoornis
– zelfbeeldproblematiek gekoppeld aan opstapeling van kleinere trauma’s

Wat u niet naar mij kunt verwijzen

– Cliënten met partnerrelatie- of gezinsproblematiek
– Verslavingsproblematiek
-Cliënten met psychiatrische problematiek die naar verwachting langdurende behandeling en aanvullende ondersteuning van psychiater of crisisopvangmogelijkheden nodig zouden kunnen hebben (bijvoorbeeld dwangstoornissen, chronische depressies, suïcidale uitingen, extreme sociale angststoornis, gegeneraliseerde angst, complex trauma)

Mijn publicatie uit “Medisch Contact”:

Brug tussen lichaam en geest (PDF)