Klachten

Wanneer u klachten heeft over uw psycholoog of de behandeling, kunt u dit in eerste instantie het beste met haarzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Wanneer dit niet lukt kunt u de klachtenfunctionaris bij de beroepsvereniging van uw psycholoog (LVVP) benaderen voor bemiddeling. Als bemiddeling geen oplossing biedt kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Op grond van de wet BIG vallen psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Klachtenregeling LVVP
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 16437
2500 BK Den Haag
Telefoon: 088-3712510

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ’s Hertogenbosch
Regio Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Postbus 3555
5203 DN ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 088-3712550