Klachten

Indien u een klacht hebt over de psycholoog of de behandeling, en u komt daar samen met de psycholoog niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten) of via het ‘Publiekrechtelijk tuchtrecht’. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen

Klachtencommissie NVVP
Mr. M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 040 2328599