Supervisie en leertherapie

Sandra Veenstra is geregistreerd supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie VGCt.

Er wordt supervisie gegeven aan

  • Gezondheidszorgpsychologen in opleiding
  • Klinisch psychologen in opleiding
  • Cognitief Gedragstherapeuten in opleiding (zowel supervisie als leertherapie)

Supervisie voor de EMDR opleiding wordt niet gegeven.

Kosten supervisie per 2024: € 100,- per 45 minuten