Tarieven – contracten

De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Dat betekent dat de psycholoog de factuur aan het eind van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indient. Het te factureren bedrag is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de “NZA-tarieven” en uw verzekering zal een in het contract met de psycholoog vastgelegd percentage daarvan vergoeden.
Er geldt voor u geen eigen bijdrage, maar de behandeling valt wèl onder uw ‘eigen risico‘ of het deel hiervan dat u nog hebt openstaan op het moment van factureren door de psycholoog. Het verplicht eigen risico voor 2020 en 2021 is € 385,-.

Zorgverzekeraars waarmee de praktijk contracten heeft voor 2021
*
VGZ groep (IZZ, IZA, N.V. Univé, UMC, Bewuzt, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd, Promovendum, National Academic)
* CZ groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)
* Zilveren kruis (FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, OZF, De Friesland)
* VRZ zorginkoop (Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ zorgverzekeraar)
* a.s.r. (Ditzo, de Amersfoortse)
*eno (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect)
* Menzis (Menzis, AnderZorg)
* Caresq (Avitae,  EuCare)
* DSW Zorgverzekeraar (InTwente, Stad Holland)
* ONVZ
*OWM zorg en zekerheid

Als uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar gaat de rekening naar uzelf, en moet u die indienen bij uw verzekeraar voor gedeeltelijke vergoeding. Er gelden dan andere tarieven, en u moet meestal een gedeelte zelf betalen (+/- 30% ).

Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft geen verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen. Niet van alle stoornissen wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Basis GGZ (ook GB-GGZ)
In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Productgroep), deze wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en email-contacten.  Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Gespecialiseerde GGZ (ook S-GGZ)
In de S-GGZ, bedoeld voor zwaardere problematiek, is er geen limiet aan de tijdsduur. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en email-contacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Standaardprijslijst 2021
Voor verzekerde zorg gelden de door de verzekering gecontracteerde tarieven. De rekening wordt na afloop van de behandeling in zijn geheel naar de verzekering gestuurd (let op dat deze wel valt onder het wettelijke eigen risico). Bij zorg wordt in behandeltrajecten gerekend die worden gedeclareerd bij de verzekeraar. Ook contact via de e-mail, telefonisch overleg, tijd met derden en rapportage worden meegerekend in de totale behandeltijd. De tarieven vastgesteld door het NZA kunt u terug vinden op NZA tarieven

No – show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor “no show” (niet komen zonder afmelding)  is € 40,– per gemiste afspraak.

Het maximumtarief voor onverzekerde zorg (OVP = onverzekerd product) vastgesteld door de NZA, is voor 2021 € 114,41 per sessie. De praktijk hanteert de volgende tarieven zowel in de BGGZ als in de SGGZ:

  • Intake (45 minuten): € 90
  • Individueel consult (45 minuten): € 90
  • Dubbel individueel consult (90 minuten): € 180
  • Telefonisch consult: € 20

Voor particuliere bekostiging van de sessies en voor supervisanten en leercliënten is het tarief per therapie-uur (45 minuten) € 90,00