Tarieven – contracten

Tarieven en Vergoedingen 2024

Medische Psychologie Veenstra heeft contracten afgesloten voor 2024 met de meeste zorgverzekeraars. Met een geldige verwijzing van een arts en een bij de praktijk passende hulpvraag, valt de behandeling in uw basisverzekering. De vergoeding valt valt wel onder het eigen risico, dat voor 2024 is vastgesteld op €385,-. U hebt bij uw zorgverzekering zelf bepaald hoe hoog uw eigen risico is, of u kunt met uw zorgverzekeraar regelen dat u deze gespreid betaalt.

Bij Independer vind u een lijst van alle zorgverzekeraars waarmee Medische Psychologie Veenstra een contract heeft:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/medische-psychologie-veenstra
Voor de zekerheid kunt u, voordat u aan het behandeltraject begint, zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u zeker weet hoe de kosten voor u er gaan uitzien.

Sinds januari 2022 is er voor de gehele GGZ een nieuw vergoedingssysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Zorgverzekeraars zullen per gesprek vergoeden en er zal maandelijks gefactureerd worden in plaats van per afgesloten traject. Een gevolg voor cliënten is dat zij per kalenderjaar eigen risico gaan betalen als dat nog niet gebruikt is. Start uw behandeling bijvoorbeeld in 2024 en loopt deze door in 2025, dan betekent dit dat zowel uw eigen risico van 2024 als dat van 2025 wordt aangesproken (tenzij uw eigen risico in 2024 al (gedeeltelijk) op is gegaan aan andere medische zorg).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor 2024 de tarieven voor psychologische zorg vastgesteld. Dit zijn maximumtarieven, de psycholoog krijgt hiervan bij gecontracteerde zorg een lager percentage variërend van 80-95%, afhankelijk van het specifieke contract met de diverse zorgverzekeraars.
Een contact of sessie is daarbij een zogenoemde “zorgprestatie”. Bijvoorbeeld een face-to-face contact, maar ook een telefonisch contact of een video-sessie, zolang het maar over de inhoud van uw behandeling gaat. Zijn er op 1 dag meerdere contactmomenten? Bijvoorbeeld een face-to-face sessie en daarna een e-mail of een telefonisch contact over de behandeling? Dan worden deze verschillende contactmomenten in duur bij elkaar opgeteld en gefactureerd als 1 zorgprestatie.
Ook is er onderscheid tussen diagnostiek, bijvoorbeeld de intake, en behandeling, bijvoorbeeld EMDR of Cognitieve Gedragstherapie. De prestaties worden ingedeeld in duur.
Hierbij volgt uw psycholoog de spelregel ‘Planning = realisatie’. Dat betekent dat als er 60 minuten voor u gepland staan, deze gedeclareerd worden. Dus ook als u 5 minuten eerder klaar bent, of 5 minuten later. Wordt er meer dan 15 minuten afgeweken van de geplande duur? Dan wordt het tarief daarmee verlaagd c.q. verhoogd.

U kunt meer lezen over welke gevolgen het nieuwe model voor u heeft op:
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Je kunt je afspraken tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren via e-mail of telefonisch.
Bij niet tijdig annuleren
(korter dan 24 uur van te voren) van een gemaakte afspraak wordt € 45,- in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

De NZA bepaalt ook maximumtarieven voor onverzekerde zorg (OVP = onverzekerd product). Medische Psychologie Veenstra hanteert deze tarieven.

SUPERVISIE
Vanaf 2024 is het tarief voor supervisie per therapie-uur (45 minuten) € 100,00