Wet en regelgeving

Klinisch psycholoog Sandra Veenstra werkt volgens de beroepscodes en richtlijnen van:

  • de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG): www.bigregister.nl
  • de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): www.lvvp.info
  • de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt): www.vgct.nl
  • de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl

Al het besprokene wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Schriftelijke gegevens worden achter slot bewaard. De in het elektronisch patiëntendossier (EPD) bewaarde gegevens worden achter strenge beveiliging bewaard.  Informatie aan derden wordt alleen gegeven als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de beroepscode voor leden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten  psychotherapeuten (LVVP) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De website en mail is beveiligd (SSL-certificaat). Voor persoonlijke informatie gebruikt de psycholoog de extra beveiligde/versleutelde Zorgmail en wanneer u deze mail beantwoordt is deze ook extra beveiligd. Er wordt geen gebruik gemaakt van Whatsapp omdat dit niet beveiligd is.