Wet en regelgeving

Klinisch psycholoog – psychotherapeute Sandra Veenstra werkt volgens de beroepscodes en richtlijnen van:

  • de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG): www.bigregister.nl
  • de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): www.lvvp.info
  • de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt): www.vgct.nl
  • de Vereniging voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR): www.emdr.nl

Al het besprokene wordt strikt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden achter slot bewaard. De in het patiëntendossier bewaarde gegevens worden achter strenge beveiliging bewaard waardoor geheimhouding verzekerd is.  Informatie aan derden wordt alleen gegeven als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de beroepscode voor psychotherapeuten (NVVP) en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
De website en mail is beveiligd (SSL-certificaat). Voor persoonlijke informatie gebruikt de psycholoog de extra beveiligde/versleutelde Zorgmail en wanneer u deze mail beantwoordt is deze ook extra beveiligd. Er wordt geen gebruik gemaakt van Whatsapp omdat dit niet beveiligd is.