Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verschuiven, dient u dit minstens 24 uur van tevoren te doen. Wanneer u korter van tevoren afzegt of niet verschijnt op de afspraak zal ik de sessie bij u voor 50% in rekening brengen (€ 45,00). Dit is ongeacht de reden van uw afzegging. U kunt via de telefoniste en/of via het mailadres afzeggen.